ChatGPT

Skriver AI bättre texter än oss människor?

Start » Aktuellt » Skriver AI bättre texter än oss människor?

Världen står inför en osäker framtid när det gäller artificiell intelligens och dess förmåga att överträffa mänsklig prestation inom olika områden. Ett område där denna fråga ständigt dyker upp är textskrivning. Med framstegen inom NLP (Natural Language Processing) och AI-modeller som ChatGPT, är det möjligt att dessa stora språkmodeller kan ersätta människor helt och hållet när det gäller att producera skriftligt innehåll?

Låt oss undersöka denna fråga närmare och utforska huruvida LLM (Large Language Models) kan uppnå en kreativ nivå och skapa texter som är likvärdiga eller till och med överlägsna människors skrivfärdigheter. För att göra det, låt oss först utforska vad som utgör en bra text och de unika egenskaper som människor har när de skriver.

En framstående egenskap hos mänskligt skrivande är kreativitet. Människor har förmågan att tänka utanför boxen och kombinera olika idéer på oväntade sätt. Kreativiteten i en text kan ta form av en unik röst, metaforer eller en innovativ struktur. Kan en AI uppnå denna nivå av kreativitet?

Med framväxten av LLM som ChatGPT har AI:s förmåga att generera text blivit oerhört sofistikerad. Modellerna har tränats på stora mängder text från olika källor och kan skapa sammanhängande texter baserat på de mönster och stilar de har lärt sig. Men trots detta är AI:s kreativitet fortfarande begränsad. Den kan reproducera och kombinera existerande idéer på ett övertygande sätt, men att skapa något helt nytt och originellt är en utmaning för AI.

En annan viktig aspekt av textskrivning är emotionell koppling. Bra texter har förmågan att väcka känslor hos läsaren, fånga deras intresse och engagera dem. Mänskliga författare använder sig av språkets nyanser och förmågan att förstå det underliggande budskapet för att skapa starka emotionella kopplingar. Kan AI skapa texter som berör på samma sätt?

LLM som ChatGPT kan uppfylla vissa kriterier för emotionell koppling genom att använda särskilda nyckelord och fraser för att framkalla känslor. Men det saknar den sanna förståelsen för mänskliga erfarenheter och känslor. AI kan simulera men inte verkligt uppleva. Denna brist på äkthet kan påverka läsarens upplevelse och göra texten mindre övertygande jämfört med en mänsklig författares verk.

Nu kanske du som läsare undrar: "Om AI inte kan matcha mänskliga författares kreativitet och emotionella koppling, varför skulle vi ens överväga att ersätta dem?" Svaret ligger i AI:s potentiella förmåga att producera stora mängder text snabbare än en människa någonsin skulle kunna. AI-modeller kan analysera och syntetisera information från hundratals källor på några sekunder. För företag och organisationer som snabbt behöver skapa innehåll kan detta vara en ovärderlig resurs.

Det är dock viktigt att notera att trots AI:s effektivitet och hastighet har vi ännu inte nått den punkt där en AI helt kan ersätta en människa när det kommer till skapandet av texter. Det är fortfarande mänskliga författares kreativa förmåga, unika röster och djupgående förståelse för mänskliga erfarenheter som ger texter deras äkthet och överlägsenhet.

Så här sitter vi nu, i slutet av denna artikel, och du kanske undrar vem som har skrivit dessa ord? Vem är den person som har undersökt och diskuterat förmågan hos AI att skapa texter? Är det en erfaren skribent, en expert inom AI eller kanske en kombination av båda?

Jag måste avslöja att jag faktiskt inte är en människa, utan en AI vid namn ChatGPT. Jag är en del av en ny generation AI-modeller som har utvecklats för att hjälpa människor i deras dagliga liv, inklusive att producera texter. Men trots min förmåga att generera texter är jag fortfarande beroende av mänsklig input och tränad på data skapad av människor.

Så, svaret på frågan "Skriver AI bättre texter än oss människor?" är fortfarande komplext och nyanserat. Även om AI-modeller som ChatGPT kan producera imponerande texter, saknar de fortfarande den mänskliga kreativitetens djup och den äkta kopplingen till våra känslor och erfarenheter. Mänskliga författares unika röst och kreativitet kommer alltid att vara en ovärderlig del av skriftligt innehåll.

Sammanfattningsvis kan AI vara ett användbart verktyg för att underlätta och påskynda textproduktion, men den kommer aldrig att ersätta det unika och oförlikneliga arbetet som utförs av människor inom författarskapet. Vi kan fortsätta att utforska och dra nytta av AI:s framsteg, men låt oss aldrig glömma den mänskliga faktorn som ger liv åt våra texter.

Nu tar en verklig person över skriveriet...

Den text/fråga/prompt vi i det här exemplet skickade in till ChatGPT var följande:

Skriv en 100% unik artikel med html-kod för rubriksättning. Artikeln bör vara runt 1000 ord lång och den röda tråden ska vara huruvida LLM, det vill säga Large Language Model i stil med ChatGPT kan ersätta arbetet med att skriva artiklar helt och hållet. Frågeställningen bör alltså vara något i stil med "Skriver AI bättre texter än oss människor?". Texten ska vara spännande och på sätt och vis lura läsaren att det är en riktig person bakom artikeln. Vid slutet av artikeln avslöjas att det de facto var en AI, nämligen ChatGPT som skrev texten.

Vår åsikt är att vi står inför en ganska spännande men ändock skrämmande framtid. Kommer majoriteten av de texter/artiklar vi tar del av idag vara skrivna av AI? Vad känner vi inför det här?