SEO

Det finns ofantligt många vägar till nya kunder, men samma strategi fungerar inte för alla olika typer av företag.

För vissa företag kan det vara relevant att marknadsföra sig via Facebook, för andra via exempelvis Google Ads eller LinkedIn. Vissa företag behöver ingen marknadsföring alls mer än ett telefonnummer och en webbadress på sin firmabil – alla företag har olika förutsättningar och bör analyseras var för sig.

Alla företag kan dock gynnas av att få höga positioner organiskt (främst då via Google Optimering) när potentiella kunder letar efter företag likt ert, eller efter tjänster ni erbjuder. Med organiskt menar vi de sökresultat som dyker upp i sökmotorerna, som inte kostar när ni syns där – till skillnad från exempelvis annonsering via Google Ads där varje klick kostar.

Ett viktigt komplement till organiskt sök – också utan klickkostnad – är Google My Business.
Även Google My Business kan vi optimera för bättre synlighet i sökmotorerna – Googleoptimering.

För optimal täckning krävs bra positioner via både organiskt sök och Google my business kombinerat med Google Ads betalannonser.

SEO kan delas upp i två olika kategorier:
Onpage och Offpage

Start » Tjänster » SEO

Varför satsa på SEO?

Tiden då gula sidorna användes är förbi, idag letar folk i stor grad efter tjänster och produkter via Google. Om ditt företag varken har en hemsida eller bra synlighet i sökmotorerna går du miste om ofantliga möjligheter.

Låt oss ta ett exempel: du driver ett byggföretag i Stockholm och 2000 personer letar varje månad efter tjänster som du erbjuder. Ligger du då bland toppositionerna (plats 1-5 på Google) i sökresultatet när potentiella kunder letar efter ett företag likt ditt så kan du öka din kundstock markant.

Vi erbjuder företrädesvis en resultatbaserad tjänst som innebär att vi tar betalt först när du får synlighet på startsidan för X antal specificerade sökfraser.

Vad är SEO?

SEO står för Search Engine Optimization, Sökmotoroptimering. Optimeringen (som delas upp i onpage samt offpage) går ut på att få upp dina positioner i sökresultaten och därmed öka din exponering mot just dina potentiella kunder.

En strategiskt utförd plan (som både innefattar offpage och onpage) med strategiskt valda sökfraser resulterar ALLTID i en ökad kundstock!

Det gäller bara att du sköter hanteringen av de kunder som trillar in så att ditt goda rykte bibehålls – vilket även via goda recensioner ytterligare kan stärka dina positioner.

Låt oss göra en nulägesanalys

Nulägesanalys

Vad ingår i analysen

Vi gör en analys just för ditt företag, vilka dina potentiella kunder är och hur de kan tänkas leta efter just dig.

Sökfraser dina potentiella kunder kan tänkas använda
Söktrafik för dessa fraser
Vilka positioner du har i dagsläget

Därefter presenterar vi ett förslag på fraser och ett prisförslag för att strategiskt jobba upp dessa så att du syns på startsidan. För att förstå vad jobbet innebär, läs vidare under Onpage respektive Offpage.

Google Ads

Om det är viktigt att synas högt upp organiskt via sökmotorer såsom Google så är sannolikheten stor att även Google Ads (tidigare Google AdWords) kan hjälpa dig framåt. Utan att ha exakt statistik så kommer 50% av de som letar efter tjänster eller produkter att klicka sig vidare via annonser medan resterande litar mer på de organiska resultaten. För 100% synlighet rekommenderar vi att både satsa på höga positioner organiskt och via betalannonser.

Ett viktigt komplement till organiskt sök som vi nämnde ovan är Google My Business.

Eftersom att det kan ta tid att få upp positioner rent organiskt är det oftast en bra idé att kicka igång annonser via Google relativt omgående.

Läs mer om Google Ads och hur vi kan hjälpa dig att lyckas den vägen.