Resultatbaserad SEO

Resultatbaserad Sökmotoroptimering?

Vi erbjuder en tjänst där vi jobbar proaktivt, det vill säga vi jobbar tills dess att vi har uppnått det vi har kommit överens om innan vi börjar ta betalt.

Låt oss säga att du driver ett byggföretag och vill synas på första sidan för frasen ”byggfirma Göteborg”. Då lämnar vi ett prisförslag baserat på vilken söktrafik och konkurrens samt beräknade resurser som krävs för att jobba upp frasen. Vi kontrollerar frasernas positioner varje vecka och fakturerar då du syns på första sidan på Google.

Generellt sett så blir den genomsnittliga kostnaden per fras billigare ju fler fraser du väljer att optimera.

Till skillnad från många andra som jobbar på liknande sätt gör vi skillnad i pris för position 1-5 samt 6-10. Position 1-5 kommer att generera mer trafik än 6-10!

Se principen i tabellen nedan – siffrorna visar bara på ett ungefär hur prissättningen sker och är inget fast pris då flera parametrar måste utredas än bara söktrafik och sökfras – exempelvis hemsidans prestanda.

Om en omedelbar synlighet önskas i väntan på att de organiska positionerna på Google ska förbättras går det snabbt att sätta igång Google Ads betalannonser. Vi är Google partner och har en djup förståelse även när det gäller detta.

Google Ads kan även köras som ett komplement till de andra kanalerna på Google beroende vilken synlighet som önskas. En tredje kanal är Google My Business.

Sökfras Söktrafik / månad Position 1-5 Position 6-10
byggfirma göteborg 320 25 kr / dag 15 kr / dag
snickare göteborg 880 75 kr / dag 37 kr / dag

Gillar du inte upplägget?

Om du inte vill att vi ska jobba resultatbaserat och i stället önskar punktinsatser där vi tillämpar åtgärder i avsikt att optimera din synlighet går det naturligtvis också bra.

Det resultatbaserade alternativet är främst för att du inte ska förlora något om det skulle vara så att vi inte kan leverera.

En annan gynnande del är det faktum att vi tar ett strategiskt helhetsangrepp och optimerar både din hemsidas Onpage och Offpage utan att du riskerar kostnader utan resultat – helt kostnadsfritt i så fall.

Nackdelen är såklart en uppsägningstid som är direkt nödvändig för det resultatbaserade alternativet där vanliga uppsägningstider börjar från tre månader och uppåt.